Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========================

Gia phả họ Nguyễn

 

Chúng tôi con cháu Nguyễn đại tộc đã từ lâu tâm tư nguyện vọng, cũng là mong ước chung của mọi người trong gia tộc:

Thể hiện đạo đức làm con đối với tổ tiên, nhớ câu ngoạn ngữ người xưa để lại:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ngày 16/03/1995 con cháu tập hợp về nhà thờ tổ, lòng thành nén hương, chén nước kính tổ đồng thời tọa đàm tường thuật lại cha ông tiên sinh thủa trước, từ đó con cháu trong họ thống nhất phân công sưu tầm lại hệ thống tổ đường, để sau này những ngày kỷ niệm nói lên cho con cháu hiểu biết chính là lòng kính tổ lấy chủ đề:

Uống nước nhớ nguồn

Được sự phân công, ông Nguyễn Văn Mùi đi sưu tầm tài liệu gia phả cũ của đại tộc do cụ Nguyễn Văn Hai giữ và cung cấp, đồng thời tìm hiểu thêm ở các cụ cao tuổi trong họ như cụ Nguyễn Văn ...

Gia phả này được sao lưu lại như bản gốc để cho con cháu trong gia đình tìm hiểu gốc thân ngọn cóc cành, từ gia tộc đến tổ tiên anh em con cháu gia đình biết được, để đùm bọc đoàn kết lẫn nhau, truyền từ đời này qua đời khác.

Mong các con cháu đóng góp, xây dựng những điều tốt để cho gia phả được xung túc đầy đủ hơn.

lưu truyền trong gia đình

tháng 03/1995