Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===========================

Gia phả họ Nguyễn

 

Lời mở đầu

Được sự thống nhất phân công của toàn chi tộc.

1. Ông Nguyễn Văn Minh

sưu tầm chấp bút viết thuyết minh gia phả

2. Ông Nguyễn Văn Hai

trưởng họ tham mưu.

 

Mục đích

Lập gia phả này với ý nghĩa nhận thức lòng kính trọng tổ tiên sinh ra, chủ đề là:

Uống nước nhớ nguồn

Để sắp xếp lại theo thứ tự ông, cha, con, cháu, trên dưới có một hệ thống trong gia tộc.

Yêu cầu

Trên cơ sở đó để giáo dục cho con, cháu, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, cần cù lao động, có đạo đức tốt, đoàn kết, trung thực, khắc phục mọi khó khăn, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc, đó là nhiệm vụ chung của người công dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh. Song bên cạnh đó con cháu chi tộc phải thực sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc bên nhau.

Gương mẫu chấp hành mọi chủ chương, chính sách của Đảng, chính phủ, có tổ quốc - có gia đình.

Con cháu sau này từ đời này qua đời khác hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm.

Giỗ tổ 17/05 và 04/07 âm lịch đem gia phả này đọc cho con cháu học tập để tưởng nhớ tổ tiên.

Phát huy truyền thống cha anh, động viên người tốt, việc tốt, đấu tranh phe phán những hiện tượng không hay, ảnh hưởng đến chính sách của Đảng - chính phủ và làm ảnh hưởng đến thanh danh của tổ tiên cũng như chi tộc, phải thực sự đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi.

 

Quyển gia phả này tuy đã dày công sưu tầm xây dựng, nhưng cũng không sao tránh hết được sự thiếu sót nên cũng cần được sự góp ý xây dựng để gia phả này được bổ sung tiếp và phong phú hơn.

Và hàng năm ông trưởng chi phải tập hợp con cháu ai là người có khả năng trình độ để ghi tiếp trang phả mới có một hệ thống khoa học, kỹ thuật và rõ ràng hơn, cũng như phải được bảo vệ thật tốt để lưu truyền cho con, cháu mãi mãi mai sau.

 

Ghi chú: - Sau lời nói đầu đi vào phần chính

đằng sau sổ có ghi lời phát biểu

của các cụ trong ngày hoàn thành gia phả

tất cả đều có băng ghi.